طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت در کشور اجرا می‌شود

طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت در کشور اجرا می‌شود

تهران- رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت با هدف اعمال بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با در نظر گرفتن منابع طبیعی و منابع انسانی مناطق مختلف کشور، اجرا می‌شود.؛
۶۵ درصد کالاهای متروکه به صاحبان آنها باز می‌گردد

۶۵ درصد کالاهای متروکه به صاحبان آنها باز می‌گردد

تهران- معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان چهار اقدام بر روی کالاهای متروکه و قاچاق انجام می‌دهد که امحا، برائت از قاچاق، رفع مشکلات گمرکی و فروش از طریق مزایده و حراج است که ۶۵ درصد از کالاها به صاحبان آن باز می‌گردد.؛