ترمیم تیم اقتصادی دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ترمیم تیم اقتصادی دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر است

اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی نگاه اقتصاد/ سیدخلیل سجادی - با احتساب جنگ همه جانبه اقتصادی دشمن علیه ایران، ترميم تیم اقتصادی دولت، بالأخص، جابجایی برخی از مديران ناتوان شبکه بانکی لازم و قابل اجراست.؛