صدایی که به گوش می رسد  * ✍️ اسلام انصاری فر

صدایی که به گوش می رسد * ✍️ اسلام انصاری فر

نگاه اقتصاد - هنرمند هر جا که باشد، قدر بیند و بر صدر نشیند؛ حال اگر این هنرمند یک نوجوان پرتلاش و ساعی باشد که با وجود مشکل شنوایی، محدودیت را ورق زده و در مسیر رشد و تعالی با ساخت انیمیشن، وارد دنیای هنر شده است.؛
ایستادگان در غبارِ دیروز و امروز را دریابید

ایستادگان در غبارِ دیروز و امروز را دریابید

نگاه اقتصاد - پروین صمیم نیا- کشورایران سوای داشتن اقلیم خشک و نیمه خشک،به خاطر همسایگی با چندین کشورهمسایه که اقلیمی مشابه دارند دریک دهه اخیرهمواره جدال نفس گیری با گردوغبار داشته است.؛