جهش تولید و ملزومات آن       *مهدی کریمی تفرشی | عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

جهش تولید و ملزومات آن *مهدی کریمی تفرشی | عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

تهران- جهش تولید با وجود فشار تحریم های بین المللی نیازمند یک برنامه عملیاتی جدی و مهندسی شده و یک عزم ملی همه جانبه بر پایه سیاست های درست و اصولی است. جهشی که در صورت تحقق می تواند کشور را به یک رشد و تحول اقتصادی و خودکفایی جدی در همه عرصه ها برساند.؛