دنیای اسلام به وحدت و همدلی بیشتر نیاز دارد/وحدت گوهری بی همتا و پرارزش است   * سید خلیل سجادی اسدآبادی

دنیای اسلام به وحدت و همدلی بیشتر نیاز دارد/وحدت گوهری بی همتا و پرارزش است * سید خلیل سجادی اسدآبادی

نگاه اقتصاد - سید خلیل سجادی اسدآبادی: از صدر اسلام تاکنون تنها عاملی که معمولاً پاشنه آشیل این دین آسمانی بوده، مسئله وحدت و یکپارچگی به عنوان حلقه‌ای گمشده‌ در دوره زمانی ۱۴۰۰ ساله است. اگرچه در زمان‌هایی از تاریخ تلاش‌هایی برای تحقق این امر شده، اما هیچگاه این مقوله به حد انتظار نزدیک نشده و دشمنان اسلام نیز نقطه ضعف و محل آسیب به جامعه اسلامی را در همین مسئله یافته اند. ؛