باید به سیستان و بلوچستان نگاه ملی داشته باشیم

باید به سیستان و بلوچستان نگاه ملی داشته باشیم

تهران- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به بازارهای صادراتی در شرق کشور گفت: اگر بنای ما بر تعاملات اقتصادی در منطقه باشد، سیستان و بلوچستان یکی از محورهای این تعامل خارجی است و باید نگاه ملی به این استان معطوف شود.؛
هر موضوعی مقابل تولید قرار دارد باید مانع‌زدایی شود

هر موضوعی مقابل تولید قرار دارد باید مانع‌زدایی شود

تهران- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: هر موضوعی که در حوزه اقتصاد و مدیریت و مسائل مختلف مقابل تولید برای بخش اقتصاد و سایر بخش‌ها قرار گیرد باید مانع‌زدایی شود و هر آن چیزی که به درد رونق این بخش می‌خورد باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.؛