رئیس سازمان غدا و دارو خبر داد؛ تولید انبوه داروی بیماران هموفیلی بزودی

رئیس سازمان غدا و دارو خبر داد؛ تولید انبوه داروی بیماران هموفیلی بزودی

نگاه اقتصاد - رئیس سازمان غذا و دارو،از تامین داروی بیماران هموفیلی خبر داد و گفت: مراحل مطالعه بالینی این دارو در حال انجام است و به محض اتمام این مراحل، شرکت مورد نظر به اندازه نیاز بیش از ۴ ماه بیماران هموفیلی، دارو تولید می کند.؛